Solo 200 Detector Removal Tool

 

 

 

Solo 200 อุปกรณ์สำหรับถอดหัว Detector สามารถใช้ได้กับ Smoke และ Heat Detector ทุกขนาด โดยการปรับหมุนที่หัวอุปกรณ์ ที่หัวอุปกรณ์จะมีซิลิโคนครอบหัวยึดจับเพื่อไม่ให้เกิดการลื่นหลุด เมื่อทำการหมุนถอด Detector ออกจากฐาน หัวถอดปรับเอียงได้ตามองศาการยืนการใช้งานทำให้ สะดวกง่ายกับการใช้งาน